Stutowo

Als laatste nog een bezoek aan het voormalig concentratiekamp Stutowo ofwel Stutthoff in het duits.
Dit is wat minder bekend, maar de gruwelen waren er niet minder om.
Het maakt veel indruk als je je realiseert wat er gebeurt is in WW2.Dit noemt men de poort des doods.
In de cellen op de rechtse foto hebben ook mensen in het donker de dood gevonden.

Vele torens met bewaking. Ook stond er hoogspanning op de prikkeldraad.


Links de gaskamer en de verbrandingsovens.
Rechts de fabrieken waar de mensen moesten werken.
In deze fabrieken werden onder dwang onderdelen voor gevechtsvliegtuigen en onderzeeers gefabriceerd.
De werkdagen duurden van de vroege morgen tot diep in de nacht.